Elektronická objednávka musí obsahovať všetky povinné údaje:
meno, priezvisko, presná adresa doručenia, e-mailová adresa, prípadne telefonický kontakt.

Dodacie podmienky, poštovné a balné

Tovar, ktorý ste si u nás objednali, Vám bude doručený do siedmych pracovných dní. Ak tovar nie je na sklade, bude odoslaný ihneď po naskladnení o čom Vás budeme informovať, zaväzujeme sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od prijatia objednávky.

Tovar dodávame zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme ako miesto doručenia, alebo môže si tovar osobne prevziať v sídle firmy. Ak suma objednávky je nižšia ako 350€, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka. Ak suma objednávky je najmenej 350€, dodáme tovar zákazníkovi na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej Republike). Ak si však zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom nás vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru.

Reklamačný poriadok a záručné podmienky

Pri reklamácií postupujte nasledujúcim spôsobom. Poškodený tovar doplňte popisom zistenej závady, číslom faktúry a zašlite na našu e-mailovú adresu. Tovar zabaľte a pošlite na našu adresu.

Na každý tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. Počas tohto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Čas, od kedy začína plynúť záručná doba, zistíte na doklade o kúpe (blok, faktúra, dodací list atď). Tento doklad si prosím dôkladne uschovajte.

Platobné podmienky

  • platba v hotovosti pri prípadnom osobnom odbere
  • platba dobierkou pri dodaní službou Slovenskej Pošty

Ochrana dát

Vyplnením registračného formuláru, resp. záväznej objednávky v rámci internetového obchodu kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k spracovaniu a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.